Recent Changes

Wednesday, November 18

 1. page Article divulgatiu. Teories edited Les Teories de l'aprenentatge Introducció L'aprenentatge és el procès pel qual s'adquireixen n…

  Les Teories de l'aprenentatge
  Introducció
  L'aprenentatge és el procès pel qual s'adquireixen noves habilitats, destreses, coneixements, conductes o valors com resultat de l'estudi, la experiència, la instrucció i la observació. Aquest procès pot ser analitzat des de diferents perspectives i és per aixó que existeixen diferents teories de l'aprenentatge.
  L'aprenentatge és una de les funcions mentals mes importants en humans, animals i sitemes artificials.
  L'aprenentatge humà està relacionat amb l'educació i el desenvolupament personal. Ha d'estar orientat adequadament i s'afavoreix quan el individu està motivat.
  - L'aprenentatge suposa un canvi de conducta o un canvi en la capacitat de la conducta.
  - Aquest canvi ha de ser perdurable en el temps.
  - L'aprenentatge s dona a travès de la prèctica o d'altres formes d'experiencia.
  L'aprenentatge humà consisteix en adquirir, procesar, comprendre i finalment aplicar una informació que ens han ensenyat. L'aprenentatge requereix un canvi relativament estable en la conducta de la persona.
  Per aprendre necesitem quatre factors fonamentals: Inteligència, coneixements previs, experiencia i motivació.
  Els tipus d¡aprenentatge més comuns són els següents:
  Aprenentatge Receptiu: Només es necesita el contingut per a reproduir-lo però no es descubreix res.
  Aprenentatge per descobriment: la persona ha rebut els continguts descubrint els conceptes i les seves realacions i els eordena per adaptar-los al seu sistema cognitiu
  Aprenentatge repetitiu: Es produeix quan l'alumne memoritza continguts sense comprendrel's o relacionar-los amb els seus coneixements previs.
  Aprenentatge significatiu: L'alumne relaciona els seus coneixements previs amb els nous donan-los coherència respecte a les seves estructures cognitives.
  Teories de l'aprenentatge
  L'aprenentatge i les teories que tractan els procesos d'adquisició de coneixement s'han desenvolupat molt en aquest últim segle degut als avanços de la psicologia i de les teories de la Instrucció. Existeixen diverses teories de l'aprenentage.
  CONDUCTISME: L'aprenentatge és un canvi en la forma del comportament en funció dels canvis de l'entorn i és el resultat de l'associació d'estimuls i respostes.

  (view changes)
  12:18 pm
 2. page Unitats didàctiques i TIC edited ... -Teoria observacional / social: Els alumnes poden aprendre com era la societat de l'època a tr…
  ...
  -Teoria observacional / social: Els alumnes poden aprendre com era la societat de l'època a través de la roba, els edificis i la pintura del Renaixement anglès, i comparar-la amb l'actual.
  Opinió personal
  Em sembla molt un exastiu treball i una Unitat
  És una unitat didàctica molt completa i que pot atraure l'atenció de l'alumnat ja que tracta diverses àrees interdisciplinars. La introducció de la pel.lícula "Shakespeare in love" també és un element motivador. Sílvia Rubió
  (view changes)
  10:02 am
 3. page Unitats didàctiques i TIC edited ... -Constructivisme i aprenentatge significatiu: Algunes de les activitats plantejades tenen en c…
  ...
  -Constructivisme i aprenentatge significatiu: Algunes de les activitats plantejades tenen en consideració els coneixements previs de l'alumnat. Ex: Primer han après sobre els teatres de l'època (the Globe) i més endavant hi ha una activitat on se'ls demana que crein un teatre.
  -Processament de la informació: Algunes activitats presenten enllaços web per tal de resoldre-les: Buscar informació, processar-la i obtenir la resposta. Ex: omplir els espais en blanc d'un text després de consultar una pàgina web.
  ...
  els edificis i la pintura del Renaixement anglès.anglès, i comparar-la amb l'actual.
  Opinió personal
  Em sembla molt un exastiu treball i una Unitat didàctica molt bé treballada. Destaco la Utilització de Mitjans Audiovisuals i el caracter interactivo que es desprèn de les activitats treballades Pilar Burillo
  (view changes)
  7:27 am
 4. page Unitats didàctiques i TIC edited ... Aquesta unitat didàctica s'integra dins l'àrea curricular d'anglès i està destinada als alumne…
  ...
  Aquesta unitat didàctica s'integra dins l'àrea curricular d'anglès i està destinada als alumnes de Batxillerat. A través de la figura de Shakespeare, els alumnes desenvoluparan la competènciana comunicativa (oral y escrita) així com la competència digital. És de caràcter interdisciplinar ja que s'adquireixen coneixements d'història, cultura i literatura anglesa utilitzant l'anglès com a llengua vehicular. Inclou una guia didàctica pel professorat per tal de posar-la en pràctica.
  Teories pedagògiques:
  ...
  de l'alumnat. Ex: Primer han après sobre els teatres de l'època (the Globe) i més endavant hi ha una activitat on se'ls demana que crein un teatre.
  -Processament de la informació: Algunes activitats presenten enllaços web per tal de resoldre-les: Buscar informació, processar-la i obtenir la resposta. Ex: omplir els espais en blanc d'un text després de consultar una pàgina web.
  -Teoria observacional / social: Els alumnes poden aprendre com era la societat de l'època a través de la roba, els edificis del Renaixement anglès.
  (view changes)
  7:02 am
 5. page Unitats didàctiques i TIC edited ... Teories pedagògiques: -Constructivisme i aprenentatge significatiu: Algunes de les activitats…
  ...
  Teories pedagògiques:
  -Constructivisme i aprenentatge significatiu: Algunes de les activitats plantejades tenen en consideració els coneixements previs de l'alumnat.
  ...
  la resposta. Ex: omplir els espais en blanc d'un text després de consultar una pàgina web.
  -Teoria observacional / social: Els alumnes poden aprendre com era la societat de l'època a través de la roba, els edificis del Renaixement anglès.
  Opinió personal
  (view changes)
  6:52 am
 6. page Unitats didàctiques i TIC edited ... Es una Webquest muy interesante para Aplicar con los alumnos. Pilar Burillo És una webquest m…
  ...
  Es una Webquest muy interesante para Aplicar con los alumnos. Pilar Burillo
  És una webquest molt guiada que conté informació interessant. És bastant senzilla de seguir. Trobo molt positiu que hi hagi un apartat d'autoavaluació al final per tal que els alumnes desenvolupin la competència d'aprendre a aprendre. Sílvia Rubió
  Parlem d'evolució {Imagen1.jpg} {Imagen1.jpg} {Imagen1.jpg}
  {sk48side.jpg} Consta de varios juegos, pruebas, explicaciones, animaciones, También planteados para realizar trabajos en grupo. La historia es muy curiosa. Llegan unos extraterrestres a la Tierra para investigar sobre los seres humanos, sin querer Llegan al zoo y claro, no precisamente personas Encuentran ... Un recorrido muy interesante por la evolución de las especies, incluido el hombre.
  Teories pedagògiques
  ...
  Esta unidad didáctica me ha encantado. Porque no sólo es un tema apasionante Sino Porque además contiene muchos elementos Diferentes Y eso la hace más amena. Olga Navarro.
  Unidad didáctica estructurada muy bien. Me gusta especialmente la evaluación previa de los Conocimientos Antes de pasar a la etapa posterior. Pilar Burillo
  Es tracta d'una unitat didàctica molt completa i molt amena. Tracta diferents temes i els exposa d'una manera molt entenedora. Sílvia Rubió
  In love with Shakesp {http://wickedstageact2.typepad.com/life_on_the_wicked_stage_/WindowsLiveWriter/SearchingShakespeare_A7BC/shakespeare_thumb%5B1%5D.jpg} Eare {Imagen1.jpg} {Imagen1.jpg}
  ...
  llengua vehicular. Presenta molta informacióInclou una guia didàctica pel professorat
  Teories pedagògiques:
  -Constructivisme:-Constructivisme i aprenentatge significatiu: Algunes de
  -Processament de la informació: Algunes activitats presenten enllaços web per tal de resoldre-les: Buscar informació, processar-la i obtenir la resposta.
  -Teoria observacional / social: Els alumnes poden aprendre com era la societat de l'època a través de la roba, els edificis del Renaixement anglès.
  (view changes)
  6:48 am
 7. page Unitats didàctiques i TIC edited ... Opinión personal: Es una Webquest muy interesante para Aplicar con los alumnos. Pilar Burillo…
  ...
  Opinión personal:
  Es una Webquest muy interesante para Aplicar con los alumnos. Pilar Burillo
  ...
  a aprendre. Sílvia Rubió
  Parlem d'evolució {Imagen1.jpg} {Imagen1.jpg}
  {sk48side.jpg} Consta de varios juegos, pruebas, explicaciones, animaciones, También planteados para realizar trabajos en grupo. La historia es muy curiosa. Llegan unos extraterrestres a la Tierra para investigar sobre los seres humanos, sin querer Llegan al zoo y claro, no precisamente personas Encuentran ... Un recorrido muy interesante por la evolución de las especies, incluido el hombre.
  (view changes)
  6:35 am
 8. page Unitats didàctiques i TIC edited ... Opinió Personal: És una unitat didàctica força interessant. Porta una guia didàctica pel prof…
  ...
  Opinió Personal:
  És una unitat didàctica força interessant. Porta una guia didàctica pel professorat molt completa. Les unitats són bastant interessants i els exercicis diversos. També promou l'autonomia de l'alumnat. Sílvia Rubió
  ...
  per l'univers {Imagen1.jpg} {Imagen1.jpg}
  PHPWEB {universo.jpg} QUEST
  Unidad Didáctica sobre el Universo i el sistema solar.
  ...
  Opinión personal:
  Es una Webquest muy interesante para Aplicar con los alumnos. Pilar Burillo
  És una webquest molt guiada que conté informació interessant. És bastant senzilla de seguir. Trobo molt positiu que hi hagi un apartat d'autoavaluació al final per tal que els alumnes desenvolupin la competència d'aprendre a aprendre.
  Parlem d'evolució {Imagen1.jpg} {Imagen1.jpg}
  {sk48side.jpg} Consta de varios juegos, pruebas, explicaciones, animaciones, También planteados para realizar trabajos en grupo. La historia es muy curiosa. Llegan unos extraterrestres a la Tierra para investigar sobre los seres humanos, sin querer Llegan al zoo y claro, no precisamente personas Encuentran ... Un recorrido muy interesante por la evolución de las especies, incluido el hombre.
  (view changes)
  6:34 am
 9. page Unitats didàctiques i TIC edited ... Les imatges són molt descriptives i visuals, aporten molta informació d'una manera molt entene…
  ...
  Les imatges són molt descriptives i visuals, aporten molta informació d'una manera molt entenedora i didàctica. Es podria completar amb activitats destinades a l'alumnat. Sílvia Rubió

  IngredientesIngredients de L'Univers {Imagen1.jpg} {Imagen1.jpg}
  Aulane {cosmos.jpg} t
  Esta Unidad Didáctica Propone Ejercicios de asimilación de los contenidos y ejercicios autoevaluables.
  Teories pedagògiques:
  Respondería a la teoría del constructivismo. No se da la integración del todo en la Utilización de las TIC pues propone que los ejercicios bien sean individuales o por parejas, se realicen en un cuaderno aparte, con lo cual el uso del ordenador es meramente observativo.
  Opinió Personal:
  És una unitat didàctica força interessant. Porta una guia didàctica pel professorat molt completa. Les unitats són bastant interessants i els exercicis diversos. També promou l'autonomia de l'alumnat. Sílvia Rubió

  Webquest. Un passeig per l'univers {Imagen1.jpg}
  PHPWEB {universo.jpg} QUEST
  (view changes)
  6:24 am
 10. page Unitats didàctiques i TIC edited ... Esta unidad didáctica me ha encantado. Porque no sólo es un tema apasionante Sino Porque ademá…
  ...
  Esta unidad didáctica me ha encantado. Porque no sólo es un tema apasionante Sino Porque además contiene muchos elementos Diferentes Y eso la hace más amena. Olga Navarro.
  Unidad didáctica estructurada muy bien. Me gusta especialmente la evaluación previa de los Conocimientos Antes de pasar a la etapa posterior. Pilar Burillo
  ShakespIn love with Shakesp {http://wickedstageact2.typepad.com/life_on_the_wicked_stage_/WindowsLiveWriter/SearchingShakespeare_A7BC/shakespeare_thumb%5B1%5D.jpg} Eare in love {Imagen1.jpg} {Imagen1.jpg}
  ...
  unitat didàctica s'integra dins l'àrea curricular d'anglès i està destinada a l'aprenentatgeals alumnes de l'anglès aBatxillerat. A través de
  ...
  figura de Shakespeare. DesenvolupaShakespeare, els alumnes desenvoluparan la competènciana
  ...
  llengua vehicular. Presenta molta informació pel professorat per tal de posar-la en pràctica.
  Teories pedagògiques:
  -Constructivisme: Algunes de les activitats plantejades tenen en consideració els coneixements previs de l'alumnat.
  (view changes)
  4:22 am

More