El Conductisme:NIO_PE~1.JPG
-Pretén que l'alumne doni una resposta quan rep un estímul.
-La resposta es pot veure reforçada de manera positiva (recompensa) o negativa (càstig).
-Si la resposta és reforçada positivament, és probable que es torni a repetir en el futur.
-L'aprenentatge es basa en canvis de conducta observables (extern), no en els processos mentals (intern)
-La ment només és una còpia de la realitat.
El Cognitivisme:
-Es basa en el procés cognitiu i mental de l'alumne.DSC02708.JPG
-L'aprenentatge és el procés de modificació dels significats i es basa en la seva experiència.
-La memòria juga un paper significatiu: la informació s'estructura i s'emmagatzema de manera ordenada


A continuació, presentem una taula resum amb els punts més rellevants del Conductisme i el Cognitivisme.